Kvikne Utvikling arrangerte et åpent informasjonsmøte på skolen 14. desember, og de som
møtte der fikk vite mer om det nye akuttmottaket som nå er etablert i hotellbygningen.