Styret:
Leder: Harald Svergja, tlf: 909 43 519
Styremedlemmer: Anne Grete Hansæl og Ine Strædet Stai