Styret 2022 –
Leder: Kristoffer Sørensen
Styremedlemmer: Kari R Storli
Marith Granby
Pål H Strand
Arne Ingvar Nymoen


Ungdomsutvalget
Leder: Torgeir Svergja
Styremedlemmer: Rune Storli
Conrad Schärer


Kontakt epost:
kvikne@skytterlag.no