I 2002 ble det bygd ny skytterbane. Via midler som DFS (Det frivillige Skyttervesen) ga, ble det bygd en ny standplass med 6 skiver på 100 meter og 9 på 200 meter.
Midlene ble hentet fra det såkalte «Miljøpakka»

Standplassen ble bygd i februar-Juni  2002, og du kan se bilder fra
byggeperioden på disse sidene.

Lassbekken skytebane