Kvikne løypelag skal produsere nye løypekarttavler da det har vært en del endringer av løypenettet siden forrige produksjon i 2015. Vi har fått noen forespørsler, spesielt fra hyttefolk, om mulighetene for å få kjøpt slike. Vi gir dere nå denne muligheten!
Kartavlene vil bli produsert i samme materiale som tidligere, 3 mm dibond med folie/UV-laminat som tåler både regn og sol.
Her kan du velge mellom 2 størrelser:

A1 (59,5×84 cm), Målestokk 1:35 000, pris kr. 1700,-
A2 (42×59,5 cm), Målestokk 1:50 000, pris kr. 1300,-

Ønsker du å kjøpe en karttavle så må vi ha din bestilling innen søndag 11. desember.
Bestilling gjøres til e-post loypelag@kvikne.no eller SMS-melding til tlf. 90943519.
Husk navn og adresse!

Dagens A1 og A2 – karttavle som bl.a. viser deg kartutsnitt-område: