vartkurle er en sterkt truet art som står på rødlista, og Kvikne Utmarksråd arbeider derfor med å kartlegge
og registrere lokaliteter som finnes på Kvikne. De vil gjerne ha tips hvis noen finner
den sjeldne orkideen i sommer, eller vet om ukjente lokaliteter.

Les mer…