Sesongens Fysak-posterer på plass ute i terrenget nå, og bildet avslører vel at en av de
er ved ei flott jernbanebru på andre siden av fylkesgrensa. Postene ellers er spredt rundt omkring i bygda,
det er korte og lengre turer, og forhåpentligvis er det turer som passer for de fleste.
Fysak-kortene er som vanlig å få kjøpt på bensinstasjonen.

God tur!