Kvikne Utmarksråd og Kvikne Nasjonalparksenter arrangerte
tre friluftsdager for 5. 6. og 7. klasse 13. – 15. august.

foran fv: Nora Bjørsagård, Gro Marit Storinnset, Bjørnhild Storli,
Aila Strand, Solveig Bjørsagård, Andrea Fossum.
bak fv: Amund Rønning, Knut Grue, Anna Strand, Sigurd Frengstad,
Amund Rønning, Mona Botnan,