Næringsutviklingsgruppa i «Levende Bygder» utarbeidet i 2018 en rapport om mulig næringsutvikling på Kvikne.

Last ned rapporten som PDF-fil her.