Styret består av:
Styreleder: Bjarne Løkken: kfk-leder@hotmail.com
Nestleder: Leif Børli
Kasserer: Aud Olaug Flaa
Sekretær: Sara Lindstedt: kfk@kvikne.no