Styret består av:
Styreleder: Sara Lindstedt: kfk@kvikne.no
Nestleder: Leif Børli
Kasserer: Aud Olaug Flaa
Sekretær: Heidi Smehagen