Medlemskap i klubben koster kr. 300,- pr. år, og kontigenten kan betales til:
Kontonummer: 1885 17 45277
Vipsnummer: 514984