Kvikne Bygdeboknemd

Kvikne Bygdeboknemd2023-03-01T09:09:02+01:00

 

— «Kvikne Bygdeboknemnd har som formål å administrere utgivelse av bygdebok for Kvikne sogn. Med bygdebok forstås i denne sammenheng utgivelser i trykt form eller også på elektronisk format……..»

 

 

Kvikne Bygdeboknemnd ga i 2001 ut «Gårds- og Slektshistorie for Kvikne», basert på den gamle bygdeboka fra mellomkrigsåra. Boka er helt omarbeidet og er oppdatert med innhold fram til årtusenskiftet. Boka tar for seg bosettinger i Kvikne sogn fra rundt 1600 til 2000, og presenterer disse med bilde, historikk og slektsoversikt. Det er også flere oversiktsbilder i farger, og slektsoppsettene har kryss-referanser både internt i boka og til bygdebøker i nabobygdene.

 

Bygdeboka er å få kjøpt hos Håndlaget (Kvikne) og Tynset Bokhandel.

 

Ønsker du å bestille boka? Send kr. 680,- til bankgirokonto 1895 08 36322. Send så en epost til bygdebok@kvikne.no. Husk fullstendig navn og adresse, så sender vi deg boka i posten.

 

Giroen adresseres: Kvikne Bygdeboknemnd v/Torgeir Svergja 2512 Kvikne

Gå til toppen