31.august var siste dag for drift av Kvikne Servicesenter.
Daglig leder Torgeir Svergja sluttet etter godt over 25 års drift.
Desverre har ikke selskapet klar å skaffe ny driver,
så driften blir derfor lagt om til automat.
Det betyr at du kan få fylt drivstoff ved hjelp av uteterminal.

Er du interessert i å være driver? Selskapet kan kontaktes