Kvikne Utmarksråd her også i år hatt med seg elever på friluftsdager, og 14. august var vårens 4-7 klassinger med til Oppdal på rafting.

Se referat fra friluftsuken i august her.