Vollmarka-Klevan-Litjinnsjøveien
Sau og ungdyr beitet rolig .

Skrevet av: Kari og Rune Storli