Gått fra Kviknebronaveien over Taraldshøa til trigpunktet. Ligger sau på østsida av Taraldshøa, alt rolig. Gikk videre over til Reinsbekken og bekken opp. Lite sau ved bekken.

Skrevet av: Ole-Arthur