Gikk fra Bjønnliåsen, flyvraket, Kletten. lite sau, alt ok. Gikk så over demningen, vestsida på flommen og ned til Sætra vår. Noe mer sau, stille og rolig.

Skrevet av: Ole-Arthur