Fredag 29.07.22
Over dammen på Innerdasmagasinet, gikk i området Plogen – Kviknebekken – Saltpassen ved Elsåtjønna – retur over Flommen på nordhelling.
Sprett med sau til mange forskjellige eiere, ser bra ut. Lamma vokser.

Skrevet av: KUR – Ingebrigt