Stillbekklia, Brendtfjellet, Åsfjellet, Storinnsjøfloen.
Mye sau til Kleva langs gammelbu-veien, ellers spredt med sau til Rönning, Stig Rune, Sæter, Vold, Mjøen og Ljosheim. Har vært flere lam fra andre besetninger som har tatt følge med mine sauer. Eiere varslet.
Ellers ok

Skrevet av: Magne