Stillbekklia, storinnsjøfloen, stillbekken ut til stillbekkrya, retur via Åsfjellet og Brendtfjellet. Bar ut nye saltsteiner på Åsfjellet og ved fuglåstjønna.
Sau til Storeng, Kleva, Rönning, Bård, Stig Rune og Skøbekkdalens perle❤️
Lammetall stemte bra. Såg ei kongeørn på Åsfjellet, men ellers bare fryd og gammen

Skrevet av: Magne R