Innleid for beitelaget
Gikk fra Nonshaugtåenet opp til fjellbandet og nord til ca rett opp for volden, retur ca midt i lia.
Sau til vold og Ljosheim og ei til meg.
Ble oppringt av Kjell Olav om at to lam til meg gikk uten mor inne på løkkja.
Ellers mye fine lam og bra beite

Skrevet av: Magne Rönning