Gått demningen, sørsiden av fylkesgrensa, over Storbekken, østsiden av Kviknebekken oppover og over Flommen ned til Sætersætra. Lite sau over toppen, men greit med sau i nedre parti at lia. Alt stille og rolig

Skrevet av: Ole-Arthur