Tilsynsrunde 13.08: Øvre Dølvad – Høgflobekken innover mot Øyabekkfjellet – Høgfloen – Støsætra – Returnerte langs Orkla.
Relativt lite sau innover mot Høgfloen, mest sau N for Orkla. Også mye sau lenger inne; Storfloen / V Orkelsjøtangen.
Sau fra flere besetninger. Sør for Orkla så jeg kun sau for Mjøen, Hylen og Storli.

Skrevet av: KUR – Øyvind Lønnebotn