Vollmarka -Klevan , så en del sau til flere eiere, stille og rolig, fine beiteforhold.

Skrevet av: Rune Storli