Gått opp Saulia, inn til Bukkefallet, ned på sørsiden av Elsåa til kroken, og til magasinet. Mye sau i Saulia mot Bukkefallet. Stille og rolig.. elgku med kalv sør for Elsåa.

Skrevet av: Ole-Arthur