Har i dag gått Tuvtjønna , Larslitjønna ,Gardsjøen og Renstjønna , det skulle bli Murhøa rundt . Lite sau og mye skodde så greit ut med de sauene jeg så.

Skrevet av: Endre Roald Stai