Mandag 08.08.2022.
Kryssa opp over langs Storbekken, mellom Gråhøa – Sætertangen til sørom Frengstadtjønna, retur på vest sida av Gråhøa. Sprett med sau til Thor og Geir, ser bra ut. Kjøttfe i veien ved Berstjønna (Herford)

Skrevet av: KUR Ingebrigt