Søndags ettermiddag / Kveld. 07.05.2022.
Gikk deler av Falningsjølia, var innom gamle kjente "jervplasser" i området Engmyra – nord i Falningsjølia – langs Galåa til oppunder Rødhåmmårn. Sau til Leif Olav – Grue – Svergja og Soknedals sau. Ser bra ut i følge merkinga.

Skrevet av: KUR Ingebrigt