Området Bjørklund, hyttefeltet, kraftlinje. Lite sau observert. Ser ok ut.

Skrevet av: Rønnaug