22/7 Gikk fra kåsbua opp i søkket milla klettan, mye sau der, to tekser åt oss to åt skogstad. Manglet 3 av 4 lam hos skogstadteksan. Lammeantall hos våre stemte.
Gikk videre over Dellokan, holdt ganske høgt oppi Hestfjellia. Spredt med sau åt oss innover. Ei fremmedtekse sammen med våre omtrent ved framste saltsteinen. Mye sau helt innmed innerste saltsteinen, for det meste åt oss, men også mye fremmedsau som er langt framme. Lammeantall stort sett ok, manglet et lam åt oss. Gikk fram at langs Russu, Over ruv og igjennom svartsjølia fram til avkjøringa Karibu. En del sau åt oss der russu gjør en sving før parkeringa, ei åt skogstad i svartsjølia. Lammeantall ok.

Skrevet av: Simen