Jeg og Ringo kjørte til Villan ved Grønntjønnan og gikk på Bratthøa. En del sau i veien fra Svarsjølia og innover. Deriblant ei tvilling – tikke til oss uten lam :( Lite sau og se innover mot Bratthøa; ingen ved floene ved Stenbekken. Ei tvilling- tikke til Utgård ved bekken på tur frem att. Stort sett Utgård og våre sauer ved veien. Ei fremmed tikke med grønn klave og grønn lapp på bjella; ett lam hadde gul klip og ett hadde grønt. KALD VIND, hadde pannebånd, men kunne godt hatt votter :(

Skrevet av: Anne Gerd