06.07Ringo og Anne Gerd gikk fra Russu ovenfor veien. lite og ingen sauer før vi kom til Simasbua. 5-6 tikker til oss, noen få til Leif Olav og ei til Utgård. Hildegunn gikk opp på Storkletten og ned att om Storbekken. MYE sau til Leif Olav; flokker på opp til 15 stk, og ei til Conrad og ei til oss. Stille og rolig.

Skrevet av: Ringo, Hildegunn og Anne Gerd