Gått gjennom Falningsjølia, over åt Hiåsjøen, om saltsteinan Russu, og saltstenen Sandbekkdalen. Spredt med sau, for det meste åt oss. Ei tekse åt Buseth som gjekk sammem ved våre ved framste saltsteinen Russu. Ingen kviknesau inna framste saltsteinen. Ei frammedtekse ved vedhundbekken. Lammeantall stort sett ok.

Skrevet av: Simen