Jeg og Ringo gikk fra Russu ovenfor veien og innover til bommen. Ikke sau å se før Røsthaugen; 1 tikke til oss. Deretter mange, til sammen ca 20 tikker, nedunder Kletten og langs veien i Brandvoll- enget. Lammetall stemte på de langs veien. Hildegunn gikk fra bommen og innover Hølbekklia og tilbake; ikke noe sau å se eller høre.

Skrevet av: Hildegunn og Anne Gerd