28. AUGUST
Gikk fra riksvegen botnan, og opp til
Bakksæterveien, og fulgte denne si stund. Gikk så fra høgspenten, og bortover lia ved den til saltsteinen. Spredt med sau åt Buseth i området lia opp for høgspenten, noe lam manglet. Gikk så skrått oppover lia et stykke fra storlia, og opp på snaufjellet mot veslnappsjøen. Spredt med sau åt Buseth oppover lia, og noe åt Grue mot Nappsjøen.
Gikk så i lia oppover dalhøa ett stykke , før e gikk nordover mot åsan. Sau til Grue spredt i dalhøa, og endel nedover mot åsan og rundt sætra der. Lam såg bra ut. Gikk så bortover mot Vangen, og et sykke videre til stien ned mot Hogstad, og gikk ned denne. Kyr til Fossum? Ved vangen og bortover veien.

Skrevet av: Simen