12. AUGUST
Gikk fra riksvegen, og opp til brevadsætra, og videre opp i skogen der. Ei tekse til Buseth noen hundre meter opp for sætra. Gikk så videre oppover åsen, forbi brevadtjønna, og over til nåvsætran. Noe sau spredt til Buseth over åsen mot nåva. Mye sau til Buseth og botnan ved rundt på vangan ved nåvsætran. Såg bra ut med lam. Gikk så over nåva, og oppover langs den et stykke, før e kryssa over til andre sia. Noe sau til Buseth langs nåva. Gikk så over nåva, og langs falkbekken. En stor klynge sau til Buseth utpå borttet mot bekken. Gikk så videre mot litj-Sandfjellet, og nordover. Mye sau til Buseth spredt oppe i lia mot litjSandfjellet. Også her såg det bra ut med lam.

Skrevet av: Simen