9. AUGUST
Gikk fra russubrua, og innover brottet. Noe sau åt oss og Olsbakk ved "gruvehølet." så videre et godt sykke innover brottet, før e snudde og gikk over mot svartsjølia. Også en god hop med sau til Olsbakk litt lengre inn, og endel sau til oss omtrent der man kjem ut på myra. Ett lam manglet. Mot svartsjølia, traff e ei heggvoldtekse. Her manglet et lam. Gikk så igjennom svartysjølia, ganske høgt oppi. Mye Spredt med sau åt kåsen både nord og sør i svartsjølia. Noe lam manglet, og noe enkeltlam til oss var med kås-sauen. Gikk så videre i lia opp forbi kåsbua, og til bommen. Endel sau til Olsbakk ved storbekken. Gikk så videre innover til Grønntjønnan. Endel sau åt kåsen låg ved trøa ved veibua. Ya var stor, og veien oversvømt før sætran. Stor hop med sau åt Conrad omtrent ved "grustaket", og ei åt oss. Noe lam manglet. Endel sau åt Conrad også rundt sætran i lia. Kyrne til Kjell gikk ved sætran, virka rolig, var med ei grønnmerka "fremmedku" der. Gikk så videre innover stien mot Enmolægeret. Noe sau til Kåsen sør og nord for der ya deler seg. ellers for det meste Budals-sau videre innover til enmolægeret, unntatt ei kås-tekse som kom å banka på døra om kvelden.
Synes sauen virker rolig, men en del tull med lam observert i dag. Ellers ei ørn observert ved enmoen.

Skrevet av: Simen