1/8 – Grøntjønnan, satte opp ny automat ved Eventjønnbekken. Sau på flere steder innover, både herifra og Kåsen. 2 Vingelstekser mæ lam ved grustaket. Mye sau oppi lia og innover Bratthødalen. Stor Budalskryttdyrflokk oppå floen mot Bratthøa. Virket rolig.

Skrevet av: Conrad og Lea