Oppsummering beiteslipp – tom søndag 23. juli:
Flere turer i områdene mellom Sverja – Falningsjølia, Kjølen – Hælfjellet.
Har virket veldig rolig. Tilfelle med tikke til Leif Olav i Falningsjølia (det var ikke meningen at bilde av denne skulle ut på Facebook…).
Dyr fra de vanlige besetningene i området. Lammetall stort sett greit.
Noe tørt i starten av beitesesongen, men nok å ete på. Frodig og godt beite etter at regnet begynte.
John (m/flere)

Skrevet av: John Sv.