17. JULI
Gikk fra sverja, opp Sverjedalen, åvom bjørgan, og mot åsanveien.
Noe sau åt Bjørgan og Sondre, mye åt fiola rett opp og nord for bjørgan.
Gikk så nordover mot vangen, forbi tjønna inna for vegen. noe sau til fiola og bjørgan, mye åt sondre i starten. Videre forbi tjønna, spredt med sau til bjørgan, Grue, og sondre. Ved vangen gikk det sau til fiola, Grue og bjørgan. Gikk så videre forbi Åsan, og mot nappsjøveien. Spredt med sau åt Grue på strekninga. Gikk forby kyrne til Kristoffer og Kjetil på åsan, disse virket rolige og ting såg bra ut. Gikk så videre forbi nappsjøveien, og høgt i lia over børliberga mot Storlia. Spredt med sau tl Grue også her. Gikk så videre for i Storlia, over mot Bakksetra, før e skrådde meg over åsen mot ulvvatnet. Sau til Grue, og sau til Buseth nordover for Storlia. Noe pluss i lam her. Ved dyrkinga på ulvmoen gikk mye sau til Botnan.
Det meste av lam idag såg bra ut, og sauen virket rolig.

Skrevet av: Simen