14. JULI
Gikk fra Demningen Sverjesjøen, innover forbi sambo, og inn til koielibekken. Endel sau til Grue ved Sambo. Gikk så inn til saltsteinen i framkant av foten av høa, før e svingte meg opp og nordover i høa. Mye sau til Sondre, og noe åt Conrad rundt i området saltsteinen. Lam ant såg veldig bra ut. Gikk så høgt oppi lia nordover høa. Veldig mye sau til Grue og sondre spredt i hele sverjesjøhølia, og ei åt Buseth ova totlunddætra. Lam ant såg bra ut. Gikk så bakom høa, til saltsteinen bak, sau til Grue og ei heggvoldtekse der. Gikk så framover at, til innsida tå litj Sverjesjøen, og lia i Håmmårhøgda til Nappsjøen. Noe sau til Grue i nordkant av litj Sverjesjøen, og noe sau spredt til Grue i lia Håmmårhøgda. Gikk så åt sætran, og om saltsteinen i sørkant, og over til Sverjesjøen og demnignen igjen. Sau åt Grue og Buseth ved sætran, sau åt Buseth ved ssltstenen. Stort sett ok. Sau til Buseth ved Fossumvika, og sau til Grue ved bwf bua.
All sau idag virka rolig.

Skrevet av: Simen