Vi kjørte til Villan ved Grønntjønnan og gikk mot Tverrfjellia. Mye sau til Utgård og oss hele veien innover og mange "dynter" på kvar side nede i dalen ved Tverrfjellet. Mye sau til oss i veien i Svartsjølia.

Skrevet av: Ringo, Hildegunn og Anne Gerd