29.
Gikk fra enmolægeret om tjohollia, oppover langs ya til dele Tverfjellbekken. Endel sau til Kåsen en liten km innover langs bekken, gjeldtekser. Skrådde meg så oppover og innover i lia, mot saltsteinen lengre inn, og et stykke over kommunegrensa. Spredt med sau åt kåsen hele veien innover, en god del over grensa. Noe lam manglet, et gikk sammen med en flokk frammedsau. Synes sauen i tverrfjelldalen virket noe urolig, både kviknesau og frammedsau. Krysset så tverrfjelldalen at, og gikk andre sida et stykke før e kryssa meg over bratthøa og bratthøtangen i retning steinbekken. Sau åt Kåsen og Conrad på den østlige delen av bratthøa, kom og over noe åt oss lengre frampå. Et lam mangla. Kryssa så steinbekken og gikk mot tjønnan, en del sau åt Conrad og Kåsen mellom bekken og tjønnan, og mye i lia ova sætran.
Gikk så grøntjønnveien framover til inntaket, fulgte veien et stykke før e tok av oppover lia. Sau til Conrad midtveis etter veien, og 2 ved inntaket. Tok av ved kåsbua, og bortover svartsjølia og over til russubrottet. Sau åt Kåsen framma kåsbua, ei åt oss ved brottet. Gikk så over russu et stykke oppi, og over sandbekkdalen og til parkeringa steinbruddet. Åpna automaten. Sau til oss og Sverja nede i sandbekkdalen. Et lam i minus.
Fire korsp ved steinbruddet, gikk å lette, men fant ingen ting.

Skrevet av: Simen