Årsmøte Yset Vel/Bjørklund

Laster Arrangementer

Årsmøte i Yset Vel og Huslaget Bjørklund

Tid: Torsdag 13. april 2023 kl. 19.30

Sted: Bjørklund

 

Sakliste

  1. Valg av ordstyrer og protokollfører
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Kontingent
  6. Valg
  7. Ev. innkomne saker

 

Innkomne saker må være styret i hende senest to uker før årsmøtet avholdes (30. mars).

Frasigelse av verv sendes valgkomiteens leder, Solveig Estensgård, innen 30. mars.

 

 

Enkel servering.

Velkommen!

 

Styret i Yset Vel og Huslaget Bjørklund

 

Eli Estensgård (40 85 58 34)

Ola Rønning (91 77 12 13)

André Granvold (95 24 90 44)

 

Gå til toppen