Årsmøte skytterlaget 2022

Laster Arrangementer

Årsmøte i Kvikne skytterlag for 2022

Blir avholdt i skytehallen på skolen tirsdag 29. november kl. 20.00

Sakliste

  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Medlemskontingent (nåværende 50 – 150)

Kontingent v. trening/oppskyting.

  • Skytterbanen/skytterhus status
  • Stevner neste år
  • Budsjett
  • Valg

Saker til årsmøtet må meldes til styret innen 22. november.

Eventuelle frasigelser meldes til Torgeir Svergja innen 22. november.

Gå til toppen