Årsmøte Pensjonistforbundet Kvikne

Hjem/Årsmøte, Pensjonistforbundet Kvikne/Årsmøte Pensjonistforbundet Kvikne
Laster Arrangementer

ÅRSMØTE

PENSJONISTFORBUNDET KVIKNE

 

STED: Kvikne Fjellhotell

TID: Mandag 13/2-2023 Kl 16.00

 

SAKLISTE

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Budsjett for 2023

6. Innkomne forslag

7. Valg

Frasigelse av verv til valgkomiteens leder Per Bjørsagård innen 5/2

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styrets leder i hende innen 5/2

Kaffe og kaker etter møtet. Erik Hoel kommer og underholder med fengende og dansbar musikk.

 

Styret

Gå til toppen