Årsmøte Kvikne Samfunnshus

Laster Arrangementer

Innkalling Årsmøte Kvikne Samfunnshus

 

Årsmøte for 2020 Avholdes søndag 28.februar 2021 kl 19:30 på Kvikne Samfunnshus.
Gjennomføres ihht. de Covid19-regler som gjelder på dette tidspunkt.

Sakliste:
1. Godkjenning innkalling og sakliste
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Saker som styret legger frem, herunder støttekontingent
5. Innkomne saker, herunder forslag til vedtektsendringer
6. Framlegge budsjett
7. Valg jmf § 8 og § 9
8. Fastsette godtgjørelse

Frist innkomne saker: 13.februar. Må meldes skriftlig til styreleder Bjørn Bekken.
Frist frasigelse av verv 31.januar. Meldes til leder i valgkomiteen Heira Stai.

 

Last ned innkallingen som PDF-dokument her

Gå til toppen