Årsmøte Idrettslaget (flyttet til Hotellet)

Laster Arrangementer

Årsmøte Kvikne Idrettslag

Årsmøte for Kvikne Idrettslag avholdes tirsdag 23.mars 2021 klokka 19.30. Sted: Kvikne Fjellhotell.

(Årsmøtet vil bli avholdt i hht gjeldende smittevernregler, dersom dagens (20.02.2021) smittevernregler opprettholdes vil det ved mer enn 10 påmeldte bli avholdt elektronisk årsmøte, evnt kan møtested bli endret).

SAKLISTE:
1. Godkjenne de stemmeberettigede. Velge dirigent og protokollfører. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Årsmeldinger
4. Regnskap, herunder styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.
5. Innkomne saker
6. Medlemskontingent
7. Budsjett
8. Organisasjonsplan
9. Valg

Innkomne saker skal sendes leder i styret, Anne Mette Grøtli, senest 9.mars. (ingen innkomne saker)
Frasigelse av verv sendes valgkomiteens leder,Kåre Kristen Totlund, senest 9.mars.

 

Endelig sakliste vil publiseres på kvikne.no senest en uke før årsmøtet.

 

Påmelding til årsmøtet pr sms til Anne Mette Grøtli (97075344) innen 20.mars.

Enkel servering. Velkommen!

Styret:
Leder: Anne Mette Grøtli, på valg som leder, ett år igjen i styret
Kasserer: Ingeborg Schärer Nymoen, på valg
Sekretær: Stig Rune Stai, ett år igjen
Nestleder: Eystein Bekken på valg (rulleres blant gruppelederne)
Styremedlemmer ellers er ledere fra undergruppene KvikTrim, Ballgruppa og Orienteringsgruppa.
Vara: Gunhild Tørhaug, på valg

Valgkomite:
Leder: Ballgruppa v/Kåre Kr Totlund, går ut
Medlem: Ski/skiskyting v/Kjell Olav Nymoen, 1 år igjen
Vara: KvikTrim v/Kari Åse Aakerli Stai, på valg

Kontrollutvalg:
Torgeir Svergja, på valg
Janne Sørhus Moen, 1 år
Vara: Kjetil Frengstad, på valg

Gå til toppen