Årsmøte i Yset Vel og Huslaget Bjørklund

Laster Arrangementer

Årsmøte i Yset Vel og Huslaget Bjørklund

 

Tid: Tirsdag 26. april 2022 kl. 19.30

Sted: Bjørklund

 

Sakliste

  • Valg av ordstyrer og protokollfører
  • Godkjenning av innkalling
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Kontingent
  • Valg
  • innkomne saker

 

Innkomne saker må være styret i hende senest to uker før årsmøtet avholdes (12. april).

Frasigelse av verv sendes valgkomiteens leder, Pål Bjørsagård, innen 6. april.

Endelig sakliste publiseres senest en uke før årsmøtet.

 

Enkel servering.

Velkommen!

 

Styret i Yset Vel og Huslaget Bjørklund

 

Eli Estensgård (40 85 58 34)

Ola Rønning (91 77 12 13)

André Granvold (95 24 90 44)

Gå til toppen