Årsmøte i Kvikne Songlag

Laster Arrangementer

Innkalling til årsmøtet i Kvikne Songlag, 2021.

 

Årsmøtet i Kvikne Songlag avholdes 17.02.2021 kl 20.00 i Kvikne Samfunnshus. Gjennomføres etter reglement i henhold til Covid-19 situasjonen, på daværende tidspunkt. Kan føre med seg at kun styret kan møte opp og da opprette et digitalt møte via ”Teams” e.l.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Årsmelding
  4. Revidert regnskap
  5. Saker som styret legger frem
  6. Innkomne saker
  7. Budsjett for kommende år
  8. Valg

 

Frist for innkomne saker: 03.februar. Må meldes skriftlig til styreleder, Jill Connie Sommernes.
Frist for frasigelse av verv: 30.januar. Meldes til skriftlig til leder i valgkomiteen, Monika Flaa Sørensen.

Gå til toppen